JUBILEUSZ 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej

w Kędzierzynie-Koźlu ( 2014-2024)

Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu powstał pod koniec 2014 roku z inicjatywy grupy seniorów, mieszkańców Koźla. Wcześniej utworzony został Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie jednak z wiekiem codzienne dojazdy do Kędzierzyna na zajęcia stawały się coraz bardziej uciążliwe dla starszych mieszkańców z Koźla. Początki działalności były bardzo skromne, oparte tylko na składkach niewielkiej grupy członków czy wsparciu sympatyków. Od 2016 roku uzyskujemy dotacje z Gminnego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych co pozwala nam na szybko rozwój naszego Stowarzyszenia . W okresie 10 lat przewinęło się przez nasz Uniwersytet blisko 300 członków. Z czasem część członków odeszło z różnych powodów : chorób, osobistych, wieku, problemów rodzinnych ,zmian miejsca zamieszkania czy też śmierci. Pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na zmniejszenie się stanu członków.

Obecnie mamy zrzeszonych 120 członków z tendencją wzrostową.Prowadzimy szeroki program swojej działalności ukierunkowanej na rehabilitacje, utrzymanie zdrowia,kondycji fizycznej, umysłowej seniorów, rozwijanie więzi międzyludzkich, wpieranie ich inicjatyw, promowanie kultury itp.

Tydzień działalności Uniwersytetu to : dwudniowe zajęcia profesjonalnej rehabilitacji fizycznej, jednodniowe ćwiczenia  z zakresu jogi, dwudniowe zajęcia ruchowe w basenie Wodne OKKO, lektoraty z dwóch języków obcych, wykłady tematyczne z wiedzy ogólnej bądź warsztaty. W okresie naszego dziesięciolecia gościliśmy blisko 200 wykładowców z różnych dziedzin – byli to lekarze, psychologowie,dietetycy,historycy,prawnicy,podróżnicy,rehabilitanci,leśnicy,posłowie,lokalni politycy,profesorowie, pisarze itp. Jednocześnie przeprowadziliśmy szereg warsztatów o szerokiej tematyce : ziołolecznictwo, z zakresu tradycji świątecznych, kulinarnych, badania wzroku, psychologii po pandemicznej, florystyki, posiadania zwierząt w domu, pomocy międzysąsiedzkiej, bezpieczeństwa na drogach, pomocy prawnej, wykonywania ozdób świątecznych.

Tradycją były spotkania z okazji świąt, zabawy, wyjazdy do teatrów, operetki czy tez filharmonii. Organizowaliśmy wczasy w tym lecznicze w Truskawcu w Ukrainie. Tam tez w Drohobyczu objęliśmy pomocą materialną polską szkołę, zakupiliśmy wiele materiałów dla potrzeb polskich uczniów w tym polskie podręczniki do nauki ojczystego języka. Więzy współpracy przerwała nam wojna w Ukrainie. Mamy nadzieję na ich wznowienie w niedalekiej przyszłości.

Członkowie Uniwersytetu biorą od lat czynny udział w imprezach organizowanych na terenie naszego miasta, olimpiadach, historycznych obchodach.Współpracujemy z Domami Dziennego Pobytu uczestnicząc w ich programach działalności, Radami Osiedli, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Seniora, Komendą Policji,Władzami Miasta,Powiatu,Województwa.

Od wielu lat ( obok Uniwersytetu Opolskiego) patronem naszego Uniwersytetu jest państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Uczestniczymy we wszystkich organizowanych szkoleniach, warsztatach,konferencjach. Nasi członkowie byli uczestnikami 3-letnich warsztatów szkoleniowych na terenie uczelni w Nysie. Obecnie biegnie 3-letni cykl wykładów-warsztatów w naszym Uniwersytecie w Koźlu. Jesteśmy objęci przez Akademię szerokim programem ustawicznego dokształcania.

Tematyka w/w spotkań jest bardzo szeroka kształcąca, wspomagająca i obejmuje ogromny zakres wiedzy. Wykładowcami są pracownicy Akademii, wysoko wyszkolona kadra pedagogiczna.

Od kilku lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Seniorów w Mikulovicach (powiat Jesenik w Czechach) oraz tamtejszym Domem Dziennego Pobytu. Wymieniamy doświadczenia , współorganizujemy wspólne imprezy, spotkania integracyjne. Ostatnio przystąpiliśmy do czeskiego programu turystycznego w ramach projektu unijnego „Pradziad”. Rysuje się perspektywa organizacji wyjazdów tak dzieci jak i dorosłych do przygranicznych ośrodków turystycznych w górskie tereny Czech. Poczyniliśmy jako Uniwersytet wstępne rozeznanie i rozmowy z gminą Mikulovice. Mamy bardzo dużo planów , świetnie przygotowana grupę seniorów chętnych do ich wdrożenia. Liczymy na wsparcie naszych Władz z każdego szczebla. Od listopada 2023r., nawiązaliśmy ciekawą współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. Raz w miesiącu spotykamy się z ordynatorami poszczególnych oddziałów, którzy dzielą się z nami swoją cenną wiedzą oraz doświadczeniem.

Przez cały okres działalności czynnie współpracujemy z kilkunastoma Uniwersytetami Trzeciego Wieku z terenu Opolszczyzny. Uczestniczymy w wielu spotkaniach, uroczystościach organizowanych przez te Uniwersytety, także zapraszamy ja na nasze .

Wielkim uznaniem wśród w/w cieszą się sportowe imprezy, spływ kajakowy seniorów z województwa opolskiego organizowany od siedmiu lat przez nasz Uniwersytet. Każdorazowo stanowił on promocję naszego miasta, województwa np. 100-lecie rzeki Odry, 100-lecie Powstań Śląskich, 100-lecie odzyskania wolności Polski. Zamierzamy również w tym roku zorganizować kolejny spływ kajakowy związany z naszym , tym razem, 10-leciem.

Powyższe informacje pokazują wieloletnie zaangażowanie członków w budowanie „ naszej senioralnej rodziny”, chęć do kształcenia się, otwartość na wszelkie kontakty, pomocy innym ,dzielenia się  naszym doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *