Prezes: Teresa Bączkowska

Wiceprezes ds. organizacyjnych: Iwona Gwiżdż-Kostyńska

Wiceprezes ds. finansowych: Helena Potęga

Skarbnik: Danuta Zdeb

Sekretarz: Anna Sadowska

Członek Zarządu: Halina Warwas

Członek Zarządu: Dorota Obartuch-Hus

Członek Zarządu: Henryk Potęga