Skład rady naukowo-programowej Stowarzyszenia UTW „Ziemi Kozielskiej”

1. mgr inż. Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla
2. prof. dr hab. Edward Nycz – pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego
3. dr Izabela Migocz – Dyrektor MBP w Kędzierzynie-Koźlu
4. mgr inż. Piotr Gabrysz – Dyrektor MOK w Kędzierzynie-Koźlu
5. mgr Danuta Ceglarek – Dyrektor MOPS w Kędzierzynie-Koźlu
6.prof. dr hab. inż. Jan Mosio Mosiewski – pracownik naukowy ICSO                                                                                        7. dr inż. Piotr Bernat – pełnomocnik rektora ds. współpracy z UTW, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Patronat naukowy na mocy podpisanych Porozumień sprawują:

  • Uniwersytet Opolski – przedstawiciel prof. dr hab. Edward Nycz
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – przedstawiciel dr Piotr Bernat
  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” – przedstawiciel mgr Małgorzata Wojkowska