Zostań członkiem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej”
ZAPRASZAMY !!

Warunkiem przynależności jest :

  • złożenie wypełnionej deklaracji
  • ukończenie 55 roku życia
  • opłacenie wpisowego 10 zł
  • opłacenie składki członkowskiej za I semestr październik-styczeń – 40 zł płatne do 15 października, 50 zł za II semestr luty-czerwiec – 50 zł do 15 lutego

Deklaracja