Przewodniczący: Stanisław Nowak

Członek Komisji: Elżbieta Szik

Sekretarz: Janina Furgoł