I) przewodniczący: Henryk Potęga

II) członek: Janina Furgoł

III) członek: Elżbieta Szik