Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej zawiadamia członków Stowarzyszenia, że w oparciu o § 16 pkt 1 Statutu
Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się 22 czerwca 2022r. o godzinie :
• 15.00- I termin
• 15.30- II termin
Walne zwyczajne Zgromadzenie odbędzie się na spotkaniu końcowym Roku
Akademickiego na terenie Winiarni „Synapsa” przy ulicy Kozielskiej 34 w
Większycach. (przedłużenie ulicy Chrobrego w Koźlu)

  • Zawiadomienie ogłoszono w internecie dnia 08.06.2022.
  • Wywieszono na tablicy informacyjnej UTW oraz MOK
  • Powiadomiono ustnie

Program obrad w załączeniu.

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *