W dniach 19-20 kwietnia br uczestniczyliśmy w konferencji pt. „Sytuacja demograficzna jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta Nysa oraz powiatu nyskiego- stan obecny i perspektywy”, która to odbyła się w Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Tematyka konferencji była szeroka ale ukierunkowana głównie na politykę społeczną sytuację demograficzną miast województwa opolskiego, migrację zagraniczną i wewnętrzną, procesom starzenia się społeczeństwa w kraju. Podkreślono rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku we włączaniu seniorów w wyżej wymienionych zagadnieniach.
Blisko 20 wykładowców przedstawiło nam bardzo ciekawe informacje poparte badaniami oraz praktykę naukową.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość posłuchania ciekawych tematów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *