PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SUTW „ZIEMI KOŹIELSKIEJ”
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23.11.2016 R.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SUTW
-Przewodniczącego oraz Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SUTW (podjęcie uchwały).
4. Wybór komisji skrutacyjnej (uchwała)
5. Stwierdzenie prawidłowości Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Członków SUTW i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia SUTW.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Regulaminu Komisji Rewizyjnej SUTW.
8. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SUTW w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
9. Informacja o powołaniu Rady SUTW.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Prezesa SUTW.
11. Zatwierdzenie jednolitego tekstu statutu SUTW.
12. Dyskusja – sprawy bieżące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *