W dniach 19-20 kwietnia br uczestniczyliśmy w konferencji pt. „Sytuacja demograficzna jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta Nysa oraz powiatu nyskiego- stan obecny i perspektywy”, która to odbyła się w Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Tematyka konferencji była szeroka ale ukierunkowana głównie na politykę społeczną sytuację demograficzną miast województwa opolskiego, migrację zagraniczną i wewnętrzną, procesom starzenia się społeczeństwa w kraju. Podkreślono rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku we włączaniu seniorów w wyżej wymienionych zagadnieniach.
Blisko 20 wykładowców przedstawiło nam bardzo ciekawe informacje poparte badaniami oraz praktykę naukową.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość posłuchania ciekawych tematów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *