W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” zawiadamiamy Członków Stowarzyszenia, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” odbędzie się dnia 21.03.2018 r. (tj. środa), o godz. 12:30 w siedzibie Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu tym wyznaczony zostanie drugi termin, tj. 15 minut po pierwszym terminie.

W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia będzie upoważnione do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, bez względu na ilość osób biorących w nim udział.

Zarząd SUTW

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *